CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY SƠN
Địa chỉ: Số 64 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 04.3674.1339 - 0913022679 - 0966798085
Fax: 04.3674.1339
Email: sontran.huonggiang@gmail.com
TK: 0541000247428 - tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương